Köyümüzün ilk imamı Haşim hoca olup o yıllarda çok sayıda Hafız ve Kur’an okuyucusu yetiştirmiştir. En uzun süre imamlık yapan rahmetli Musa Hocadır. Musa Hoca sadece köyümüzün değil tüm Amasya ve Tokat yöresinin tanıdığı meşhur bir insandı. Ondan öğrendiğimiz dini bilgilerin; itikadımız ve yaşantımız üzerinde çok büyük etkisi vardır. Onu tanıyanlar din adamlığının yanı sıra köylere yol, köprü, okul, cami ve çeşme yapımı konusunda Ankara’da bakan, milletvekili ve bürokratlarla görüşerek veya Amasya’da vilayete giderek iş bitiren saygı değer bir zât olarak bilir ve anarlar. Yaşantısıyla ve örnek kişiliğiyle, otoriter yapısıyla nice dargınları barıştırmış, nice mutlu yuvaların kurulmasına vesile olmuş yada yeniden yuvaları sıcaklığına kavuşturmuştur. Köyümüze ve köylümüze yaptığı hizmetler ebediyyen unutulmayacaktır. Aralık 1977’de hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Haşim Hoca 1910-*.....Musa İyimaya: 1938-1940 askerliğe kadar, Kazım Atak:1940-1942; Musa İyimaya: 1942-1977, Hüsnü İyimaya:1978-1981, Sami Topal:1982-1986...