1892 yılına kadar Pelitli Tekke Köyü (Tekke:Akınoğlu) halkından bazı kişilerce mera ve yayla olarak kullanılan Yuva Köyü, Horasan erenlerinden Seyyid-i Vakkas’ın Yörük Türkmen boylarına bağışlayarak yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk yerleşenler (bugün soyadı Gümüş olanlar) Yığman(Numan)oğlu Hüseyin Çavuş  kardeşleri ve babası  Numan Koca  ile, aynı zamanda Tekke’den gelerek yerleşenler Koçak soyadını taşıyanlardır.
         Sonraki yıllarda Yılmazlar da Tekke’den gelerek yerleşmişlerdir. Köy  statüsünü kazanmak amacıyla muhacir kabul etmesi istendiğinde ise Artvin-Efeler  Köyünden (Acara Bölgesi) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı( 93 harbi) döneminde göçerek  Taşova ilçesi-Baraklı Köyü tarafında bulunan Çatma Yaylasına yerleşmiş olan  Topal Ahmet ve kardeşleri (İyimaya soyadını alan aile), Yığmanoğlu Hüseyin Çavuş’un davetiyle köyün batı yakasına  yerleştirilmişlerdir. Soyadı Yıldız ve Atak olanlar 1900’lü yılların başında İyimayalar  tarafından davet edilerek köyümüzdeki Aşağı Mahalleye yerleşmişlerdir. Soyadı  Çetin olanlar ise İyimayaların birinci derecede akrabasıdır.Çeşitli akrabalık  bağları nedeniyle Şimşek ailesi de Beldağı köyünden gelmiştir. Ayrıca Köse soyadını  taşıyanlar I.Dünya Savaşı döneminde Tokat-Reşadiye’den göçerek yerleşmişlerdir.  Gümüşlerin eski akrabaları Taşova-Dörtyol Köyünde bulunmaktadır. Eski yıllarda  hayvancılıkla geçinen bu Yörük ailesi Kızılcapınar mevkiindeki Sığırağılı’nı  da yayla olarak kullanmışlardır. Koçaklar Tekke’deki akrabalarıyla, İyimayalar  da Efeler Köyündeki akrabalarıyla aynı soyadı taşımaktadırlar.
           Köyümüz 1942 yılına kadar Tokat’ın Erbaa  ilçesine bağlıydı. (1942’den önce doğanların nüfus cüzdanında  doğum yeri Erbaa yazmaktadır.) Taşova’nın ilçe  olmasıyla birlikte bu ilçeye bağlı kalmış ve 1962 yılından sonra Amasya Merkez  ilçeye bağlanmıştır.
           Ulaşım:
           Yuva köyü’nün güney tarafında Aydınca-Turhal-Tokat, Aydınca-Amasya yolu ile kuzey tarafında Akınoğlu-Taşova-Erbaa, Akınoğlu-Amasya bağlantılı yolları  vardır.
           Amasya’ya 55 km, Taşova’ya 25 km, Erbaa’ya  50 km, Turhal’a 38 km, Tokat’a 80 km, Samsun’a 130 km uzaklıktadır.
           Altyapı:
           Yol: Güney tarafındaki 13 km.lik yolun Beldağı köyünden itibaren Aydınca’ya  kadarki kısmının 40 yıl içinde en az 3 kez yapılıp değiştirilmek zorunda  kalması ve sonunda dördüncü güzergâhtan Yuva Köyü temsilcilerinin yıllarca  süren ısrarı sonucunda bugünkü güzel yoluna kavuşmuştur. Yol 2002 yılında  asfaltlanmıştır. Normal zamanlarda otomobille eskiden 40 dakikada alınırken şu  anda 15 dakikada alınabilecek durumdadır. Yol yapımı hakkında çok sayıda  büyüğümüzün anlattığı hikayeleşmiş hadiseler vardır.
           Kuzey tarafındaki Taşova  yolu: İlk kez motorlu taşıtların gidebileceği yol YSE tarafından 1970-1972  yıllarında yapıldı. Daha sonra 1982 ve 1990 yıllarında yeniden yapılarak  doğal şartlara göre bugünkü düzenli, işlek bir  yol haline gelmiştir.
           İçme Suyu : Köyümüzde 1955 yılında mahalle çeşmeleri imece usulü yapılmıştır. Bu  çeşmelerin önünde hayvanları sulamak veya buğday yıkamak amacıyla su tekneleri  de yapılmıştır. Aynı yıllarda her çeşmeye yakın yerde yunak  (mahalle hamamı) yapılmış, 1970li yıllara kadar haftalık banyo yapma ve çamaşır  yıkama ihtiyacı bu yunaklarda giderilirdi.
           1990 yılında ise Baldıran Yaylası-Çamlıburun  deresinden yaklaşık 9 km.lik bir mesafeden köye su getirileek su şebekesi  yapılmıştır. Köyümüzde içme suyu sorunu yoktur. Sulama suyu sorunu vardır.
           1996 yılında ise kanalizasyon yapılmış ve  atıklar, kirli su kanalları köyden 1 km uzaklıktaki Sudüşen mevkiinde yer  altına verilmiş olup çevre kirliliğine de yol açması söz konusu değildir.
Elektrik: 1980 yılında her türlü alt yapısı hazırlanmışken 3 yıl gecikmeli  olarak çevre köylerle birlikte (30.10.1983) elektriğe kavuşmuştur.
           Telefon: 1940lı yıllardan 1990 yılına kadar manyatölü telefonlar yalnızca  Muhtarlıkta kullanılırken bugün köyümüzde otomotik telefonsuz ev yoktur.
           Tarihçeyle ilgili bilgilerin kaynağı: Köyümüzün  tarihçesi ile ilgili bilgiler; 1974 yılında Hekimoğlu Yusuf Yıldız’dan (Hekim  Dede) köyümüzün tarihçesi adlı ödev konusunu hazırladığımda ve daha sonra aynı  yıllarda Hacı Bilal Eyimaya(R.1314, M.04.02.1898), Hüsnü Koçak (1318) ve Halit  Gümüş (1320), Ahmet Eyimaya( 1334) ‘dan aldığımız bilgilerden oluşmaktadır. Ayrıca  Pelitli Tekke Köyü- Yuva Mahallesinde ikamet eden Yığman oğlu Hüseyin Çavuş  adına düzenlenmiş 1892 yılına ait Sened-i Hakaniye adlı tapu belgesi. Daha  başka ayrıntılı ve belgeli bilgileri lütfen bildiriniz.( Muhittin Gümüş)

Yuva Adının Kökeni
Tarihçi  Prof. Dr. Faruk Sümer, “Oğuzlar” adlı eserinde, “Yuva köyünün adı  bir Türk boyundan gelmedir.”demektedir.  YIVA (YUVA): Derecesi hepsinden üstün anlamıyla kullanılan kelime, aynı zamanda, Oğuzlar’ın Üçoklar koluna bağlı Denizhanoğullarına bağlı bir boyun adıdır. F.Sümer, bu boyun adının kayıtlarda Iva, İva, Yava, imlâlarıyla da geçtiğini belirterek bu adın bugünkü Yuva köyleriyle de ilgili olduğunu söylemektedir (Sümer, 1980: 266).  
Türkiye’de adı Yuva olan 17 köy mevcuttur. Bizim köyümüz coğrafi yapısı itibariyle de yuvayı andırmaktadır.
 Merhum İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise, 24 Oğuz boyu hakkında bilgi verirken bunlardan birinin de Yıva veya Yuva olduğunu nakleder. Bu durumda tıpkı çevresindeki  bazı köyler gibi Yuva köyü de bir Türk topluluğunun bu coğrafyaya gelip yerleşmesi ile ortaya çıkmış ve topluluğun adı köyün adı haline gelmiştir.
Yer adları, bir yerleşim yerinin tarihi kimliğinin ortaya konulması açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında akın akın Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin yerleştikleri bölgeler ya mensubu bulundukları boyun adıyla veya göç sırasında o obanın/aşiretin başında bulunan komutanın/beyin adıyla anılmışlardır.