ŞENEL

Tahminen 1900 yılında Yaylasaray köyünden köyümüze akrabalık ilişkileri sonucunda davet edilerek gelen Şeneller,  Hacı Rıza ve  Karabacak namıyla bilinen pehlivan Mustafa Şenel kardeşlerin soyundan çoğalmışlardır. Anneleri Gülsüm Ninenin uzun ömürlü olması, 100 yaşın üzerinde bir hayat sürmesi dkkati çekmiştir.

Hacı Rıza ile Feride ebenin oğulları Hasanağa, Hüseyin ve Ahmet'in  çocukları işçi olarak köyde, Turhal'da ve İstanbul'da, Veysel Şenel'in çocukalrı ise orta ve yüksek öğrenim görmüş olup değişik yerlerde çalışmaktadırlar.

Mustafa /Mahiye Şenel'in oğulları Abbas,Hamza, Osman ve Alican'dır. Çoğunlukla Turhal, Manisa ve yurt dışında değişik mesleklerde işçi, memur ve yönetici mensupları vardır.

  ŞENELLER’İN SOYAĞACI
  1.KULAHMET-GÜLSÜM
1.1.Rıza
1.2.Mustafa
1.3.Şehriban
1.4.Zöhre

 


1.1.HACI RIZA(FERİDE)  1.2.MUSTAFA(PehlivanKarabacak)/(MAHİYE)
1.1.1.MÜNEVVER  1.2.1.ABBAS
1.1.2.HASAN AĞA  1.2.2.SABİHA
1.1.3.HÜSEYİN  1.2.3.FİKRİYE
1.1.4.AHMET  1.2.4.OSMAN
1.1.5.VEYSEL  1.2.5.HAMZA
1.1.6.SELVER  1.2.6.FADİME
1.1.2.HASAN AĞA(HABİBE) 1.2.7.ALİCAN
1.1.2.1.AYSEL  1.2.1.ABBAS (İHSAN)
1.1.2.2.SELİM  1.2.1.1.MÜZEYYEN
1.1.2.3.SULTAN  1.2.1.2.GÜLAHMET
  1.2.1.3.ORHAN
1.1.3. HÜSEYİN(HANİFE)  1.2.1.4.HATİCE
1.1.3.1.HAYRETTİN  1.2.1.5.AYŞE
1.1.3.2.ŞEREF  1.2.1.6.EROL
1.1.3.3.HANİFE  1.2.1.7.FİLİZ
1.1.3.4.ARİF  1.2.4.OSMAN (AYŞE)
1.1.3.5.HÜSEYİN  1.2.4.1.AYFER
 1.2.4.2.HASAN
1.1.4.AHMET(SÜNDÜZ)  1.2.4.3.AYSEL
1.1.4.1.HACI AHMET  1.2.4.4.HAKAN
1.1.4.2.CENGİZ  1.2.5.HAMZA(FATMA)
1.1.4.3.MEHMET  1.2.5.1.ŞEREF
1.1.4.4.TUĞRUL  1.2.5.2.SABİYE
1.1.4.5.EMİNE  1.2.5.3.MUSTAFA
1.1.4.6.HAMZA  1.2.7.ALİCAN(MENŞURE)
1.1.4.7.YUSUF  1.2.7.1.MURAT
1.1.4.8.HASAN   1.2.7.2.BÜLENT
1.1.5.VEYSEL(……………..)  1.2.1.2.GÜLAHMET
1.1.5.1.   1.2.1.2.1. MUHAMMED ALİ
1.1.5.2.   1.2.1.2.2.SÜHEYLA
1.1.5.3.   1.2.1.3.ORHAN(EFİCE)
1.1.5.4.  1.2.1.3.1. ERDAL
  1.2.1.3.2.FAHRİ
  1.2.1.6.EROL(AYŞE)
1.1.2.2.SELİM(LÜTFİYE)  1.2.1.6.1.MELİH
1.1.2.2.1. 1.2.1.6.2.MELİK
1.1.2.2.2.  1.2.1.6.3.GÜLAHMET
1.1.2.2.3.  1.2.1.6.4.MUZAFFER
1.1.2.2.4.  1.2.4.2.HASAN (………..)
1.1.3.1.HAYRETTİN(……………) 1.2.4.2.1.
1.1.3.1.1.  1.2.4.4.HAKAN(…………)
1.1.3.1.2.  1.2.5.1.ŞEREF(MELEK)
1.1.3.1.3.  1.2.5.1.1.ELİF
1.1.3.1.4.  1.2.5.1.2.MUSTAFA EFE
1.1.3.2.ŞEREF(……………….)  1.2.5.3.MUSTAFA(AYŞE)
1.1.3.2.1.  1.2.5.3.1.ONUR REDA
1.1.3.2.2.  1.2.7.1.MURAT(SİBEL)
1.1.3.2.3.  1.2.7.1.1. SUDE
1.1.3.4.ARİF (…………….) 
1.1.3.4.1. 
1.1.3.4.2. 
1.1.3.4.3. 
1.1.4.1.HACI AHMET(……………..) 
1.1.4.1.1. 
1.1.4.1.2. 
 
1.1.4.2.CENGİZ(SULTAN) 
1.1.4.2.1. 
1.1.4.2.2. 
1.1.4.2.3. 
1.1.4.2.4.