KÖSELER

20. yüzyılın başlarında özellikle Osmanlı devletinin yıkılma süreci ile I.Dünya Savaşı döneminde iç göçlerin yaşandığı bir zamanda Tokat'ın Reşadiye  ilçesi yöresinden köyümüze gelerek ilk yıllarda hayvancılık yaparak geçinen, sonraları da iş nedeniyle başka yerlere göçen  Köselerin bir kısmı köyümüzde, önemli bir kısmı ise Turhal ve Almanya'da  yaşamaktadırlar.

Turhal ve yurt dışında yaşayan Köselerde okuyanların sayısı yıllar geçtikçe artmaktadır. İlk olarak Lise diploması sahibi olan emekli öğretmen Abdullah Köse ile  Üniversite mezunu olan Salim Köse ( UÜ . İİBF) ile Coşkun Köse ( Binbaşı)^dir.