YILDIZ

Yıldızlar, tarihte 93 harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı -Rus Savaşı döneminde Artvin yöresinden göç eden İyimayaların köyümüze 1892 yılından sonra yerleşmeleriyle ve akrabalık ilişkileri nedeniyle davet edilen bir ailedir.Yıldızların 1900' yılındarn sonra geldikleri tahmin edilmektedir.  İlk geldiklerinde bugün Aşağı Mahalle yolu üzerinde bulunan büyük ceviz ağacının karşısında yolun üst tarafında yerleştikleri, 1940'larda mera paylaşımı sonrasında ise bugünkü yerleri olan Aşağı mahalleye yerleşmişlerdir.

Yıldızlar; Hekimoğlu Mustafa ile  Deli Hüseyin (Mehmet Ali'Yıldız'ın babası), Osman (Muhammedin Osman), Emrullah( Hasan), Ahmet (Yarımağa) Yıldız'dan türeyen bir sülaledir.

Özellikle Hekimoğlu Mustafa'nın bu lakabı alması sıradan bir sebebe bağlı değil, tıp alanındaki engin bilgi ve tecrübesine dayalıdır. Oğlu Hekim Yusuf 'u( Hekim Dede) bugünkü yaşlı ve orta kuşak tarafından daha çok bilinir. Hekim dede, ömrü boyunca nice garip insanı tedavi etmiştir. Köyde veya yaylada bulunduğu sırada at ve eşek üzerinde uzak köylerden ve obalardan gelen hastaları tedavi ettiğini asla unutmak mümkün değildir.  Hekim dedenin hekimliği de babası  bilgi ve tecrübeye dayalıydı. Yazdığı reçetelerin tüm eczanelerde geçerli olması onun bilgisinin modern tıp tarafından da kabul  gördüğünün en önemli kanıtıdır. Cebinden eksik etmediği küçük reçete kağıtlarına yazdığı yazının kolayca okunmamasının açıklaması doktor yazısı böyle olur biçimindeydi, sonra öğrendikki tüm doktorların yazısı böyleymiş. Merhum Hekim dede, çok renkli bir kişilikti, otoriter, son derece nüktedan olup şakacı tavırları onun zekasının da düzeyini gösterirdi.

Yıldızlar, eski yıllarda çiftçilikle geçinirken  artık her türlü meslek dalından insanın olduğu bir sülale olmuştur.Yurt içi ve yurt dışında okuyanlar, işçi, serbest ticaret erbabı, memur, öğretmen, din görevlisi, polis, mühendis vb. olarak çalışmaktadır. Yıldızlar, köyümüzde en çok orta ve yüksek öğretim mezunu veren ailelerden biridir diyebiliriz.

Bu sülaleden ilk okuyan kişiler;  Osman Yıldız, Süleyman Yıldız ve Dursun Yıldız'dır. Yeni nesil içinde yüksek öğretimde okuyanların oranı yüksektir.

NOT: Sayın YILDIZLAR; yukarıdaki bilgileri tamamlayan veya katkıda bulunan yazıları ve şecerenizi lütfen iletiniz. Muhittin GÜMÜŞ-