Köklü ve zengin bir tarihi yanında ilimiz 1861'de Fransız G.Perrot'un "Amasya Anadolu'nun Oxford'udur. 25.000 kişilik nüfusunun 2.000'i öğrenci olup, 18 medresede öğrenim görmektedir" beyanlarıyla bir çok devirde önemli kültür merkezi olduğu bilinmektedir. Amasya'da yetişen düşünür, din, bilim ve devlet adamlarından bazıları şunlardır:
Bilim Adamları:
• Amasyalı Strabon
• Sabuncuzade Şerefeddin
• Akşemseddin
• Sucaeddin İlyas Çelebi
• Hayrettin Çelebi
• Pir Sina Abdurrahman Çelebi
Şairler:
• Aşık Paşa (1272-1332)
• Ahmedi (1334-1413)
• Zeynep Hatun (Zennünisa 3.-1474)
• Mihri (?-1506)
• Figani
Din Adamları:
• Ali Cemal Çelebi (Zembilli Ali Efendi ?-1525)
• Memikzade Mustafa Efendi
• Hacı Hafız Tevfik Efendi
• Abdurrahman Kamil Efendi
Padişahlar:
• Şehzade Murat (II.Murat)
• Şehzade Selim (Yavuz Sultan Selim)
• Şehzade Beyazıd (Yıldırım Beyazıt, 1404-1451)
Vezirler:
• Yörgüç Paşa (?-1414)
• Beyazıd Paşa (?-1421)
• Cafer Çelebi (?-1515)
• Hacı Hüseyin Paşa (?-1762)
• Mehmet Paşa
• Yakut Paşa
Sadrazamlar:
• İshak Paşa (?-1483)
• Kara Mustafa Paşa (1634-1683)
• Naili Abdullah Paşa
• Şırvanızade Mehmet Paşa
Tarihçiler:
• Aşık Paşa Zade (Derviş Ahmet Aşıki, 1400-?)
• İsmail Hami Danışmend (1889-1967)
• Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin (Yasar) (1868-1939)
Hattatlar:
• Yâkûtü'l Musta'sımî
• Şeyh Hamdullah (1429-1519)
• Bestekar (İrfan ÖZBAKIR)
*KAYNAK: amasyam.8k.com
Bu bölüme eklememiz gereken başka ünlülerimiz varsa bizlere bildirin lütfen...