Nüfus itibariyle en kalabalık sülaleler sırasıyla Gümüşler, Koçaklar ve İyimayalardır. 1975 yılı nüfus sayımında 600 civarında köy sakini varken, 2000 yılında bu sayı 280’e  kadar düşmüştür. Nüfusun büyük bir kısmı yurt içi ve yurt dışında olmak üzere Turhal’da, İstanbulda ve Almanya’da yaşamaktadır. Bunların dışında  İzmir, Bursa, Ankara ve diğer yerlerde mesleği gereği bulunan köylülerimiz vardır. Yuva Köyü nüfusuna kayıtlı 1500’den fazla kişi olduğu tahmin edilmektedir.