Doğudan Kuzeye Doğru: Baldıran Yaylası, Koçboynuzu, Çamlıburun deresi, Eynedolu, Sıraçallar, Deveci konağı, Fatmapınarı,Yapraklıeriş, Kiremitlik, Sökmetarla, Kocasık, Dereler ve Yolüstü, Gürgenlik, Tepe tarlalar, Eriklidere Taştekne, Küçükgöl, Meşelidüz, Kirampa kaçağı, Kalaylıçal, Küçükçal, Büyükçal, Böcükönü, Sivriçal, Yassıçal, Kocadobak, Küllük Çukuru, Kayaardı, Evliya(Sütbaba), Kuru köprü, Gavurevleri, Koca Sudüşen, Gökçelik, Sudüşen Merası.
Batıdan Güneye doğru: Öküzyatağı, Kuşpınarı,  Kirenliburun, Yukarı Tarlalar, Deretarlalar, Mısır Hoca, Danacıoğlu, Yolmaca, Camiyeri, Göz, Yazılar...Köy önü.