ATAKLAR

Ataklar 1900'lü yılların başında köyümüze Artvin yöresinden gelmişlerdir. İyimayalarla dünür olmaları yani; akrabalık ilişkileri olduğundan köyümüze davet edildikleri ifade edilmektedir.  Geldiklerinde ilk yerleşim yeri olarak  aşağı mahalle yolunda bulunan merhum Osman Yıldız'ın büyük ceviz ağacının karşısında yolun üst tarafına yerleşmişler, daha sonra şimdiki Aşağı Mahalleye yerleşmişlerdir. Molla Sabit ve kardeşi Hasan'ın soyundan gelen Ataklar 4 büyük aile olarak bilinirler.  Kazım Çavuş, Yusuf (Usu dede), Sabit Dede ve Mevlüt Dedelerden çoğalan nüfus çoğunlukla Turhal, İstanbul ve diğer yerlerde ikamet etmektedirler.