"GÜMÜŞ"LER

   

Kökleri Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Oğuz Türkmen boylarına dayanan ve 19.yüzyıl sonlarına kadar Amasya ili Taşova ilçesi Dörtyol Köyünde ikamet eden Yörük Türkmen ailelerinden Yığmanoğulları adıyla nam salmış ailenin mensupları olan Adil Ağa, Mehmet Koca ve Nesim Ağa kardeşler  birlikte yaşamaktayken tarihimizde 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı – Rus  Harbi döneminde Mehmet Koca şehadete erer ve dede yetimi olarak kalan Numan Koca’ya amcaları Adil ve Nesim Ağa, babasının payı olan miras (toprak) yerine bir sığır sürüsü vererek hayvancılık yapmasını isterler. Numan Koca, bugün Kızılcapınar ve Sığırağılı olarak bilinen yeri (Tekke köyü; Akınoğlu beldesinin güney tarafında orman arazisinin başladığı yer) kışlak; Yuva, Eynedolu ve Baldıran Yaylasını ise yaylak olarak kullanır.  Osmanlı Padişahı Sultan II:Abdülhamit dönemindeki iskan kanunu doğrultusunda Amasya sancağında hizmette bulunurken çavuşluk rütbesini alan Numan Koca’nın büyük oğlu Hüseyin Çavuş’un gayretleriyle yüzyıllar boyu yayla olarak kullanılan köyümüz köy statüsünü kazanmıştır. Yuva’ya 1892 yılında 4 aile olarak gelen Yığmanoğulları, 4 aile de Hacıosmanoğulları adıyla tanınan bugün soyadları Koçak olanlar ile 93 harbi muhaciri olan ve Çatma Yaylasında ikamet eden Topal Ahmet ve 3 kardeşi de davet edilmiş ve Yuva’mız böylece 12 haneli köy  olmuştur. Yığmanoğullarının Taşova/Dörtyol köyündeki Adil Ağa ve Nesim Ağa’dan devam eden akrabaları da 1934 yılında kabul edilen soyadı kanunuyla  Gümüş soyadını almışlardır.  1892 yılına ait Hüseyin Çavuş adına düzenlenmiş "Sened-i Hakaniye"de (Osmanlı dönemi tapu belgesi) Eski belgelerde köyümüzün adresi Pelitli Tekke Köyü Yuva Mahallesi olarak geçmektedir.

“Yığman”; etine dolgun, yiğit, güçlü kişi manasında kullanılan eski Türkçe kelimedir. Geçmişte Çavuş, Koca ve Ağa gibi sıfatlar sosyal duruma göre kullanılsa da özellikle kullanıldığı dönemde her biri ayrı ve özel anlam taşımaktaydı..Çavuş; okur yazarlığı bulunan ve askerlikte alınan o yıllarda daha da değer verilen bir rütbe olarak,  Koca; bilge kişi, sözü dinlenen ve ailenin reisi anlamında kullanılan bir sıfattır. Gazneli, Karahanlı ve Selçuklu devletinde çavuşluk yüksek görevlerden biriydi. Siyasal ilişkileri, elçilik görevlerini ve protokol işlerini yönetirlerdi. Osmanlı'da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlik, müzikçilik, mehterlik yapanlar çavuş sanını taşırlardı. II.Mahmud'un 1826'dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel "çavuş"luklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi.  Ağa; ağabey anlamında ve  hali vakti yerinde olan kişi olarak kullanılmıştır. Genel olarak bugünkü Doğu bölgelerinde olduğu gibi bir ağalık sistemi hiçbir zaman  bizim sülalemizde olmamıştır. Ağabey ya da abi sözü yerine ve kısa olarak kullanılan Ağa büyüklere saygı ifadesidir. Eskilerden son olarak 1966 yılında vefat eden Yusuf Çavuş'un oğlu Halil Gümüş  AKÇA AĞA namıyla anılır. Öyle ki; öz evlatları bile gıyabında AKÇA AĞA’dan “baba”m diye değil, daima “Ağa”m diyerek bahsetmişlerdir.1934’ten beri soyadı Gümüş olan Yığmanoğullarının bilinen nüfusu 800 civarındadır. Özellikle eski yıllarda yakın köylere kız vererek  ve kız alarak akrabalık ilişkilerini ve sosyal ilişkilerini güçlendirmişlerdir. Gümüşler; Türkiye’nin ve özellikle Orta Karadeniz Bölgesinin geleneklerini yaşatan, millî ve dinî değerlere bağlı, aşağıdaki şecerede * işaret ile belirtildiği gibi vatanı için çok sayıda şehit vermiş bir   sülaledir. 1960lı yıllara kadar yalnızca köyde tarım ve hayvancılık yaparlarken Türkiye’nin genel durumuna uygun olarak köyden şehre göç, yurt dışına işçi olarak gidenler, eğitim görenler vb…dikkat çeker.

GÜMÜŞler, Yuva Köyü web sitesinin “Kim Nerede?” sayfasında  yer aldığı gibi çok sayıda üniversite mezunu veren,  değişik meslek erbabı olan, çok sayıda zanaatkârı bulunan bir  ailedir.  “Neden soyadınız Altın değil de GÜMÜŞ ?” diyenlere cevabımız: “Biz övünmeyi sevmeyiz,  mütevazı olduğumuzdan soyadımız GÜMÜŞ’tür” deriz.

Aşağıda 2.A şecere numarasıyla başlayan Mehmet Koca'nın oğlu 2. Numan Koca'dan türeyen soy ağacındaki numaraların anlamı şöyledir:

Numan Koca'nın iki oğlundan birincisi Hüseyin Çavuş'tan gelen soyumuzu 2.1. şecere numarası;  ikinci oğul Mehmet ( Memülü) dedenin torunlarını ise 2.2. numaralı şecere numarası ile ifade ettik.

Örnek : 2.1.3.7.3.4. Muhittin Gümüş'ün  şecere numarasının açıklaması şöyledir:  2.Numan Koca, 1. Hüseyin Çavuş, 3. Hasan Çavuş, 7. Halit Dede, 3. Osman Usta, 4. Muhittin Herkes babasının kaçıncı evladı ise ona göre numara almaktadır.Sizin çocuklarınız da sizin kaçıncı çocuğunuz ise o sıra numarası eklenir.Kızların çocukları bu  şecereye dahil edilmemektedir. Parantez içinde ise eşlerin adları yazılmıştır. Ilk  sıralarda yer alan dedelerimizin eşlerinin adını tespit ettiğimizde onları da ekleyeceğiz

  • 1. ADİL AĞA
  • 2. MEHMET KOCA 2.A. NUMAN KOCA
  • 3.NESİM AĞA 

A. 2.1.HÜSEYİNÇAVUŞ (....)                      

2.1.1.AHMET KOCA

2.1.2. OSMAN ÇAVUŞ

2.1.3.HASAN ÇAVUŞ

2.1.4.ŞERİFE

2.1.5.ŞEKER

2.1.6.HALİL

2.1.7.YUSUF ÇAVUŞ

2.1.1.AHMET KOCA

2.1.1.1. HAVİSE

2.1.2. OSMAN ÇAVUŞ

2.1.2.1. KADİR

2.1.2.2.DUDU

2.1.2.3.AYŞE

2.1.2.4.VEYSEL*

2.1.3.HASANÇAVUŞ(Hamide/Dudu)

2.1.3.1.FATMA

2.1.3.2.MUSTAFA*

2.1.3.3.GÜLFER

2.1.3.4.AHMET*

2.1.3.5. HAMİDE

2.1.3.6.DUDU

2.1.3.7.HALİT

2.1.3.8.AYŞE

2.1.3.9.HATİCE

2.1.3.10.SEHER

2.1.3.11.SÜNDÜS

2.1.3.12.HASAN

2.1.6.HALİL(Huri)

2.1.6.1.URGUÇ

2.1.6.2.RAHİME

2.1.7.YUSUFÇAVUŞ(SÜNDÜS)

2.1.7.1.ZEHRA

2.1.7.2.HALİL(AKÇA)

2.1.7.3.OSMAN*

2.1.7.4.ADİL*

2.1.7.5.RABİA

2.1.3.2.MUSTAFA*(SALİÇ)

2.1.2.1.1.RAGIP

2.1.2.1.2.HÜSEYİN

2.1.2.1.3.ZEKERİYA

2.1.2.1.4.RAHİME

 
 

2.2.MEHMET MEMÜLÜ(ZEYNEP)

2.2.1.OSMAN

2.2.2.ŞÜKRÜ

2.2.3.KAYA

2.2.4.HATUN

 

2.2.1.OSMAN(SALİÇ)

2.2.1.1.NEDİM

2.2.1.2.ZEYNEP

 

2.2.2.ŞÜKRÜ(ŞEHRİBAN)

2.2.2.1.HATUN

2.2.2.2.ZEYNEP

2.2.2.3.SELVER

2.2.2.4.CAFER

2.2.2.5.ALİ OSMAN

2.2.2.6.SÜNDÜS

2.2.2.7.ABDULLAH

 

2.2.3.KAYA(GÜLÜŞAN/DUDU)

2.2.3.1.ABDULLAH

2.2.3.2.AHMET

2.2.3.3.FATMA

2.2.3.4.İBRAHİM

2.2.3.5.MUSTAFA

2.2.1.1.NEDİM(ZÖHRE)

               1.NAZMİYE

               2.SALİÇ

               3.NURİ(OSMAN)

               4.HABİBE

               5.RAHMİ

               6.RABİA

               7.CEMİL

2.2.2.4.CAFER(HABİBE)

1.ABDURRAHMAN

2.AYŞE

3.ŞÜKRÜ

4.HİDAYET

5.ABDULLAH

6.HATİCE

 

 

2.1.3.4.AHMET*(İREP)

2.1.3.4.1.TAYYAR(ŞerifeŞerife)

1.GÜLENDAM

2.HALİS

3.EMİNE

4.HATİCE

5.SELİM

6.FATİH

7.FATMA

8.HÜSEYİN

9.TAYYAR

2.1.3.2..1. RAGIP(İHSANE)

               1.SULTAN

               2.FATMA

               3.MUSTAFA

               4.HAMZA

               5.ALİ

2.1.3.2.2.HÜSEYİN(YETER)

               1.HAMİDE

               2.ŞERİFE

2.1.3.1.3.ZEKERİYA(DUDU)

               1.NECATİ

               2.CAVİT

               3.HÜSEYİN

               4.HANIM

               5.GÜLHANIM

               6.HATUN

2.1.3.7.HALİT(SULTAN)

                1.AHMET

                2.FATMA      3.OSMAN

                4.MENŞURE

                5.CEMALETTİN

                6.NAZIM

2.1.3.12.HASAN(HATUN)

               1.VEYSEL

               2.GÜLFERİ

               3.SÜNDÜS

              4.ŞÜKRÜ

              5.SULTAN

              6.RECEP

              7.KADİR

              8.AHMET EFENDİ

2.1.7.2.HALİL(AKÇA)(Rahime)

             1.DUDU

             2.SÜNDÜS

             3.OSMAN

             4.ADİL

             5.HATİCE

             6.BEHİYE

 

 

2.2.2.5.ALİ OSMAN(EMİNE)

1.NEZAKET

2.ERDAL

3.NEZİHA

4.ERTAN

5.NECLA

6.ŞEHRİBAN

2.2.3.1.ABDULLAH(ZEYNEP)

1.NİGAR

2.iRFAN

3.MEHMET

4.NUMAN

5.ŞAZİYE

6.ŞERİFE

 

2.2.3.2.AHMET(FATMA)

  1.ÜMMÜHAN

 

2.2.3.5.MUSTAFA(AYŞE)

1.SULTAN

2.SAADET

3.VEYSEL

 

2.2.1.1.3.NURİ(OSMAN)(FATMA)

1.MURAT

2.VESİLE

3.ZEHRA

4.AYŞE

5.SEDAT

2.2.1.1.5.RAHMİ(KAFİYE)

1.HACER           

2.NADİM

3.GÜLSÜM

4.NACİ

5.MUSTAFA

6.BEDRİ

7.SEDRİ

 

2.2.1.1.7.CEMİL Altuner(EMİNE)

1.HAMİDE

2.KADİR

3.RUHİ

4.SEZAİ

5.ŞEYMA

6.SEBAHAT

 
 
 

2.1.2.1. KADİR(AYŞE)

               1.FATMA

               2.Hacİ OSMAN

               3.ŞAZİYE

 

2.1.2.1.2. HACI OSMAN(FATMA)

               1.URGUÇ

                2. ÇAKIR

                3. ZÜMRÜT

                4.ŞERİFE

                5.KADİR

                 6.ŞEKER

                 7. RAFET

                 8. SÜNDÜZ

2.1.2.1.2.5.KADİR(HATUN)

                  1. SANİYE

                  2.FAHRETTİN

                  3. BEKİR

                 4. MAHMURE

                 5.HATİCE

2.1.2.1.2. 7.RAFET(Zeynep)

                   1.FADİME

                    2.ZELİHA

                    3.MEDİNE

                    4.ZÜLEYHA

                    5.MELİHA

                    6.NİYAZİ

                    7.FATMA

                     8.NURAY

                     9.GÜLAY

2.1.2.1.2.5.2.FAHRETTİN(Fatma)

                        1.FAHRİ

                        2.ZEHRA

                        3.FERHAT

                         4.ENES

2.1.2.1.2.5.3. BEKİR (Şerafettin)(FATMA)

                      1.SEMRA

                      2.SEVDA

                      3.HATUN

                      4.UMUTCAN

2.1.2.1.1. 3.MUSTAFA(Fatma)

                    1.RAHİME

                    2.SALİÇ

                    3.DÖNDÜ

                    4.ŞERAFETTİN

                    5.HACI MEHMET

2.1.2.1.1. 4.HAMZA(SULTAN)

                  1.HÜSEYİN

                   2.HAVVA

                   3.FATMA

                   4.HATİCE

                   5.HACER (SELMA)

2.1.2.1.1. 5.ALİ(SÜNDÜZ)

1.TÜRKAN

2.DURMUŞ

3.ABDULLAH

4.KADRİYE

5.ŞEHRİBAN

6.İHSANE

7.FEDAİ

2.1.2.1.3.1.NECATİ(GÜLSEREN)

1.SALİÇ

2.MUSTAFA

3.GÜLFER

4.ZEKERİYYA

2.1.2.1.3. 2.CAVİT(SALİÇ)

1.ZEKERİYYA

2.DUDU

3.FATMA

4.SUAT

2.1.2.1.3. 3.HÜSEYİN(ÜMMÜHAN)

1.AHMET

2. GÜLCAN

3.ERCAN

4.NURCAN

5.ZEKERİYA

6.TUNCAY

7.DUDU

8.YAKUP

2.1.3.7.1.AHMET(GÜLHANIM)

1.HÜSEYİN

2.MEHMET

3.FATMA

4.AYŞE

5.SULTAN

2.1.3.7.3. OSMAN(RABİA)

1.DUDU

2.HASAN

3.ERDEM

4. MUHİTTİN

5.MUSTAFA

6.FATMA

7.SULTAN

8.HALİT

 

2.1.3.7.5.CEMALETTİN(FATMA)

1.HATİCE

2.HÜSEYİN

3.SULTAN

4.MUSTAFA

2.1.3.7.6.NAZIM(FATMA)

1.EMİNE

2.İLHAN

3.HALİT

4.SULTAN

2.1.3.1.2.1.VEYSEL(GÜLTEN)

1.SULTAN

2.NURHAN

3.YAVUZ

4.PERİHAN

5.HEDİYE

2.1.3.1.2.4.ŞÜKRÜ(GÜLHANIM)

1.DURMUŞ

2.BİRSEN

3.HASAN

4.ABDULLAH

5.FİGEN

6.GÜLŞAH

7.HÜSEYİN

 

2.1.3.1.2.6.RECEP(HEDİYE)

1.GÖKHAN

2.ŞÜKRÜ

2.1.3.1.2.7.KADİR(ASİYE)

1.NURAY

2. KADER

3.HATUN

4.MEHMET

5.HASAN

6.SADİYE

2.1.3.1.2.8.AHMET EFENDİ (MÜNİFE)

1.SERAP

2.HATUN

2.1.3.7.1.1.HÜSEYİN(RAHİME)

1.AHMET

2.SELAMİ

3.NESLİHAN

2.1.3.7.1.2.MEHMET(FATMA)

1.SUAT

2.SELMA

3.RECAİ

2.1.3.7.3.2.HASAN(AYŞE)

1.SİNAN

2.SALİH

3.AYNUR

4.RABİA

2.1.3.7.3.4.MUHİTTİN(MAHMURE)

1.OSMAN BEYHAN

2.NAZLI HİLAL

3.ASLI YILDIZAY

2.1.3.7.3.5.MUSTAFA(HAVVA)

1.BUĞRAHAN

2.ZEHRA

3.ELİF

2.1.3.7.3.8.HALİT(RABİA)

1.GENÇOSMAN

2.MUHAMMED EMİN

3.SEMİH

4.SERHAT  5.ZEYNEP

2.1.3.7.5.2.HÜSEYİN(HATİCE)

1.BÜŞRA

2.MUHAMMED EMİN

2.1.3.7.5.4.MUSTAFA(SULTAN)

1.RABİA

2.CEMALETTİN EMİN

2.1.3.7.6.2.İLHAN(SULTAN)

1.BÜŞRA

2.ESRA

2.1.3.7.6.3.HALİT(FİLİZ)

1.TALHA  2. BURAK

2.1.3.4.1.2.HALİS(MEDİNE)

1.YAVUZ

2.AHMET

2.1.3.4.1.5.SELİM(ZÜBEYDE)

1.DERYA

2.DİLA

3.HAKAN

2.1.3.4.1.6.FATİH(……………)

1.MERT SELİM

2.MELİH

2.1.3.4.1.8.HÜSEYİN(BELGİN)

1.UÐUR HALİS

2.ASYA ŞERİFE

3.BURCU

4.SİMGE

2.1.3.4.1.TAYYAR

2.1.2.1.1.3.4.ŞERAFETTİN(SEVİM)

1.SÜMEYYE

2.HÜMEYRA

3.MUSTAFA

2.1.2.1.1.3.5.HACIMEHMET(SULTAN)

1.FATİH

2.ALPARSLAN

3.ŞAHİN

2.1.2.1.1.4.1.HÜSEYİN(SALİÇ)

1.RUKİYE

2.HALİME

3.EMİNE

4.CEMİLE

5.YASİN

2.1.2.1.1.5.2. DURMUŞ(HATİCE)

1.HİLAL

2.HİCRAN

3.DERYA

4.MÜSEMMA

2.1.2.1.1.5.3.ABDULLAH(SULTAN)

1.MEHMET

2.YAKUP

3.RECEP TAYYİP

4.SAİME

2.1.2.1.1.5.7.FEDAİ(HADİYE)

1.

2.1.7.2.3.OSMAN(URGUÇ/HABBET)

1.YUSUF

2.SEHER

3.FATMA

4.AVNİ

2.1.7.2.4.ADİL(MENŞURE)

1.HÜSEYİN

2.URGUÇ (RUKİYE)

3.ALİ

4.HALİL

5.ABBAS

2.1.7.2.3.1.YUSUF(HANIM)

1.ZEKERİYYA

2.ZEHRA

3.URGUÇ

4.MELEK

5.HÜSEYİN

2.1.7.2.3.4.AVNİ( TÜRKAN)

1.AYDIN

2.ABDULLAH

3.NİHAL

2.1.7.2.4.1.HÜSEYİN(HURİ)

1.RAHİME

2.SULTAN

3.MURAT

 

2.1.7.2.4.3.ALİ(FERDANE)

1.SERDAR

2.SELMA

2.1.7.2.4.4.HALİL(AYŞE)

1.UÐUR

2.KÜBRA

2.1.7.2.4.5.ABBAS(URGUÇ)

1.ORHAN

2.ESRA

2.1.7.2.3.1.1.ZEKERİYA(GÜLFER)

1.MUSTAFA

2.BÜŞRA

3.GÖKHAN

2.2.3.1.1.İRFAN(HANİFE)

1.YUNİS

2.ŞAHNUR

3.ABDULKADİR

 

2.2.3.1.3.MEHMET(FATMA)

1.MUSTAFA

2.HATİCE

2.ADNAN

3.DERYA

2.2.3.5.3.VEYSEL (GÜLÜMSER)

1.MUSTAFA

2.OĞUZ

3.DUDU

2.2.3.1.1.1.YUNUS(HATİCE)

1.ZEYNEP

2.AHMET  FATİH

2.2.2.4.1.ABDURRAHMAN(NAZİRE)

1.SELVER

2.SERKAN

3.ERKAN

2.2.2.4.3.ŞÜKRÜ(ZEYNEP)

1.MUKADDES

2.MEDİHA

3.MÜRSEL

4.FURKAN

 

2.2.2.4.4.HİDAYET(HÜSNA)

1.GÜLAY

2TÜLAY

3.CAFER

2.2.2.4.5.ABDULLAH(MEDİNE)

1.MERVE

2.CAFER

3.SEFA

 

2.2.1.1.3.1.MURAT(NURGÜL)

1.SEDA

2.NURİ OSMAN

2.2.1.1.4.2.NADİM(HÜLYA)

1.CİHAT

2.1.3.7.1.1.1.AHMET(SELDA)

1.HÜSEYİN CENKAY

2.1.3.7.1.2.SELAMİ(RAHİME)

1.CANSU

2.MEHTAP

2.1.3.7.3.2.1.SİNAN(HATİCE)

1.SAMET

2.AYŞENUR

2.1.3.1.2.1.3.YAVUZ(SEVAL)

1.SEVDENUR

2. RÜMEYSA

2.1.3.4.1.2.2.AHMET(……..)

1.MELİSA

2.EREN

2.1.7.2.4.3.1.SERDAR(SALİHA)

1.EMRE

2.2.2.5.2.ERDAL(FATMA)

1.EMİNE

2.ELİF

3.HACER

4.ESMA

 5.CEREN

2.2.2.5.4.ERTAN(HATİCE)

1.DAMLA

2.FATİH

 

2.1.2.1.3.1.4.ZEKERİYYA(AYTEN)

1.ÖMER

2.SÜLEYMAN

3.ARZU

 

2.1.2.1.3.3.1.AHMET(NERMİN)

1.MUSTAFA

2.FATMANUR

3.BURAK

2.1.2.1.1.3.5.1.FATİH(ARZU)

1.YİÐİT

2.1.3.7.1.2.1.SUAT(ZEYNEP)

1.GİZEM

2.İREM

2.1.7.2.4.1.3.MURAT(SEVDA)

1.DİLARA

2.1.3.1.2.6.1GÖKHAN(YELİZ)

1.BURAK

 

2.2.3.1.3.1. MUSTAFA(HATİCE)

1. HÜMEYRA

2.YASİN

2.1.3.1.2.4.1 DURMUŞ/VAHİDE

1. YAĞMUR

2.1.3.1.2.4.4 ABDULLAH/DUDU

1. GÜLHANIM

2.2.1.1.7.2.KADİR Altuner/ EMİNE

1. SUDENAZ

2.İREMSU

2.2.3.1.1.3.ABDULKADİR(HEDİYE)

2.2.3.1.3.3. ADNAN (CENNET)