KOÇAK

KOÇAKLAR

Köyümüzün en kalabalık sülalelerinden biri de Koçaklardır. Tekke’den (Akınoğlu Belediyesi) köyümüze ilk gelen ailelerden biri olan Koçaklar, hayvancılık, çiftçilik, işçilik, serbest ticaret ve diğer meslek dallarında çalışmaktadırlar. Eskiden Hacı Osmanoğulları adıyla bilinen Koçaklar, 1934 yılında Koçak soyadını almışlardır. Köyden şehre göç vermeye başladığımız 1970’li yıllardan itibaren yurt dışında, Turhal’da, İstanbul’da ve Türkiye’nin değişik şehirlerinde işleri veya görevleri gereği çalışan mensupları olduğu bilinmektedir. Tekke’deki akrabalarıyla aynı soyadı taşımaları onların akrabalık bağlarının devam ettiğini göstermektedir.
Koçakların son yıllarda orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençleri dikkat çekmektedir. Koçaklardan ilk olarak orta ve yüksek öğretimde okuyanlar Yunus Koçak( Emekli Banka Müdürü), Nail Koçak(Amasya Gazi Lisesi Müdür Yardımcısı)’tır.
Koçaklar Horasan erenlerinden Tekke’de mezarı bulunan Seyyid-i Vakkas’ın himmetiyle Türkmen boylarına dağıtılan topraklarda hayvancılık yaparlarken köyümüze yerleşmeleri 1892 yılında gerçekleştiği rivayet olunmaktadır.
.

Not: Koçaklar hakkında daha geniş bilgileri ve aile şeceresini lütfen hazırlayıp sitemize iletiniz. ( Muhittin GÜMÜŞ)